modal-call
+374 33-25-01-25

Ծառայություններ
     

Ստոմատոլոգիական ապրանքների առաքում Երևանում
      

Ստոմատոլոգիական ապրանքների առաքում Մարզեր
       

Ստոմատոլոգիական համասարքերի և աթոռների
պաստառների վերանորոգում
     

Ստոմոտոլոգիական ցանկացած սարքավորման
նորոգում և տեխնիկական սպասարկում     

ՆՎԵՐ ՔԱՐՏ մուտքագրված գումարով       

Գովազդի տեղադրում
 
և այլ բժշկական մարքեթինգային ծառայություններ