modal-call
+374 33-25-01-25

Վերականգնող էնդոդոնտիկ ցեմենտներՀամեմատել ապրանքները (0)


MTA+ (0.14գր)

MTA+ (0.14գր)

Препарат оказывает реминерализационное воздействие..

2 500 ֏

MTA+ Maxi

MTA+ Maxi

Препарат оказывает реминерализационное воздействие..

20 000 ֏

MTA+ Mini

MTA+ Mini

Препарат оказывает реминерализационное воздействие..

8 000 ֏

MTA+ Pro

MTA+ Pro

Препарат оказывает реминерализационное воздействие..

26 000 ֏

Ցուցադրված է 1-ից մինչ 4-ը 4-ից (Ընդամենը 1 էջ)